PERTAMA

Pertama Digital Berhad (PERTAMA) telah membuat kenaikan yang significant untuk wave [5]. PERTAMA telah memecahkan paras rintangan pada 2.40 dan juga 2.45 untuk membuktikan yang PERTAMA dalam wave [5] sekaligus mencapai jangkaan awal untuk PERTAMA adalah untuk menguji upper trendline.

PERTAMA

Pertama Digital Berhad (PERTAMA) telah membuat kenaikan yang significant untuk wave [5]. PERTAMA perlu memecahkan paras rintangan pada 2.40 dan juga 2.45 untuk membuktikan yang PERTAMA dalam wave [5]. Jangkaan awal untuk PERTAMA adalah untuk menguji upper trendline.

PERTAMA

Pertama Digital Berhad (PERTAMA) dijangka membuat sedikit penurunan untuk wave (C) of [4]. PERTAMA juga boleh untuk terus membuat kenaikan untuk wave [5] sebab wave (C) of [4] kerana telah mempunyai syarat minima sebagai wave (C) of [4]. PERTAMA perlu naik dan memecahkan paras rintangan pada harga 2,40 dan 2.45 sebagai bukti PERTAMA dalam wave […]