Elliott Wave Malaysia

Indeks Sektor

Setiap indeks diwakili oleh syarikat yang terlibat dalam sektor mengikut aktiviti perniagaan syarikat tersebut. Terdapat 13 sektor di Bursa Malaysia iaitu pembinaan, produk & perkhidmatan pengguna, tenaga, perladangan, teknologi, perkhidmatan kewangan, hartanah, pengangkutan dan logistik, telekomunikasi & media, servis & perkhidmatan industri, utiliti, penjagaan kesihatan dan REIT.

Semakin besar permodalan pasaran (market capitalization) sesebuah syarikat, semakin signifikan impak pergerakan harga syarikat terhadap sektor tersebut.

Sektor pembinaan adalah antara sektor penting kerana penyumbang utama kepada ekonomi negara. Sektor ini merupakan sektor kitaran kerana cemerlang semasa ekonomi sedang memuncak dan tidak begitu cemerlang ketika berlaku kegawatan ekonomi. Ianya terbahagi kepada 3 subsektor iaitu kediaman, bukan kediaman dan kejuruteraan awam. Syarikat yang termasuk dalam kategori ini ialah syarikat pembinaan, pengeluar bahan binaan dan penyedia servis berkaitan binaan.

Construction

Apr 9, 2023 12:40 UTC
Bursa Malaysia Construction Index (CONSTRUCTION) dijangka akan membuat penurunan untuk melengkapkan wave [C]. Ianya kerana dalam CONSTRUCTION dilihat baru melengkapkan traingle pattern untuk wave [B]. CONSTRUCTION perlu memecahkan paras sokongan 144.43 mata. Tetapi jika CONSTRUCTION naik dan memecahkan rintangan pada 172.81 mata, maka kita akan jangka CONSTRUCTION dalam bullish mode.

Construction

Apr 14, 2023 13:32 UTC
Bursa Malaysia Construction Index (CONSTRUCTION) masih bergerak dalam sideway. CONSTRUCTION dijangka akan membuat penurunan untuk melengkapkan wave [C]. Ianya kerana dalam CONSTRUCTION dilihat baru melengkapkan traingle pattern untuk wave [B]. CONSTRUCTION perlu memecahkan paras sokongan 144.43 mata. Tetapi jika CONSTRUCTION naik dan memecahkan rintangan pada 172.81 mata, maka kita akan jangka CONSTRUCTION dalam bullish mode.

Sektor konsumer ini ialah sektor defensif kerana ianya paling sukar terjejas semasa krisis. Syarikat yang berada dalam kategori ini ialah syarikat yang terlibat dalam makanan dan minuman (F&B) serta keperluan asas lain.

Consumer

Apr 1, 2023 14:40 UTC
Bursa Malaysia Consumer Product Index (CONSUMER) dijangka naik untuk membuat 5 struktur wave [i] of 3. Kenaikan ini perlu dibuktikan dengan CONSUMER perlu memecahkan rintangan 584.85 mata dan juga 608.97 mata. Jika dua rintangan ini berjaya dipecahkan oleh CONSUMER, maka kita akan jangkakan kenaikan seterusnya untuk struktur 5 wave untuk wave 3

Consumer

Apr 14, 2023 13:36 UTC
Bursa Malaysia Consumer Product Index (CONSUMER) menuju untuk wave (iii) of [i]. CONSUMER dijangka akan naik untuk membuat 5 struktur wave [i] of 3. Kenaikan ini perlu dibuktikan dengan CONSUMER perlu memecahkan rintangan 584.85 mata dan juga 608.97 mata. Jika dua rintangan ini berjaya dipecahkan oleh CONSUMER, maka kita akan jangkakan kenaikan seterusnya untuk struktur 5 wave untuk [i] of wave 3.

Sektor tenaga merupakan sektor kitaran kerana kebiasaannya ianya cemerlang semasa ekonomi sedang baik. Sektor ini boleh dikategorikan kepada 2 subsektor iaitu minyak dan gas serta penyedia tenaga hijau.

Energy

Apr 5, 2023 15:48 UTC
Bursa Malaysia Energy Index (Energy) dijangka akan membuat kenaikan untuk 5 struktur wave [i]. Energy perlu memecahkan rintangan 897.51 mata dan 915.75 mata untuk pembuktian untuk Energy sekarang di dalam wave [i]. Tetapi, jika Energy memecahkan sokongan 785.74 mata, kita akan jangka Energy akan membuat penurunan lagi. Kesimpulan untuk Energy, Elliott Wave Malaysia lebih cenderung untuk melihat Energy akan naik untuk lima struktur wave.

Energy

Apr 15, 2023 03:01 UTC
Bursa Malaysia Energy Index (Energy) telah membuat kenaikan untuk melengkapkan wave (iii) of [i]. Energy dijangka akan membuat kenaikan untuk 5 struktur wave [i]. Energy perlu memecahkan rintangan 897.51 mata dan 915.75 mata untuk pembuktian untuk Energy sekarang di dalam pembentukan wave (v) of [i]. Tetapi, jika Energy memecahkan sokongan 785.74 mata, kita akan jangka Energy akan membuat penurunan lagi. Kesimpulan untuk Energy, Elliott Wave Malaysia lebih cenderung untuk melihat Energy bullish dan akan naik untuk lima struktur wave.

Energy

Apr 29, 2023 00:00 UTC
Bursa Malaysia Energy Index (Energy) telah membuat penurunan untuk melengkapkan wave c of (iv). Energy dijangka akan membuat kenaikan untuk 5 struktur wave (v) of [i]. Energy perlu memecahkan rintangan 897.51 mata dan 915.75 mata untuk pembuktian untuk Energysekarang di dalam pembentukan wave (v) of [i]. Tetapi, jika Energy memecahkan sokongan 785.74 mata, kita akan jangka Energy akan membuat penurunan lagi. Kesimpulan untuk Energy, Elliott Wave Malaysia lebih cenderung untuk melihat Energy bullish dan akan naik untuk membentuk lima struktur impulsive wave.

Sektor perladangan di Malaysia majoritinya merupakan syarikat perladangan kelapa sawit. Harga komoditi sawit global memberi impak besar kepada syarikat yang berada dalam sektor ini.

Plantation

Apr 9, 2023 23:22 UTC
Bursa Malaysia Plantation Index (PLANTATION) dijangka akan naik untuk wave (iii) dengan lima struktur wave. PLANTATION perlu naik dan memecahkan rintangan pada 7320 mata untuk pembuktian awal untuk wave (iii). Besar kemungkinan juga PLANTATION akan sambung penurunan untuk wave [ii] jika PLANTATION memecahkan paras sokongan 6297.88 mata.

Plantation

Apr 15, 2023 03:06 UTC
Bursa Malaysia Plantation Index (PLANTATION) dijangka akan naik untuk wave (iii) dengan lima struktur wave. PLANTATION perlu naik dan memecahkan rintangan pada 7320.80 mata untuk pembuktian awal untuk wave (iii). Besar kemungkinan PLANTATION akan sambung kenaikan untuk wave i of (iii) jika PLANTATION memecahkan paras rintangan pada paras 7320.80 mata.

Sektor teknologi ialah sektor kitaran kerana pelanggan kebiasaannya sukar membeli peralatan teknologi dan elektronik semasa kegawatan ekonomi. Syarikat yang berada dalam kategori ini ialah syarikat yang menyediakan servis peralatan teknologi, semikonduktor, servis digital dan perisian.

Technology

Apr 1, 2023 14:15 UTC
Bursa Malaysia Technology Index (Technology) dijangka akan membuat kenaikan untuk wave (3). Technology perlu memecahkan rintangan di 64.45 mata dan seterusnya 69.93 mata untuk membuktikan yang Technology dalam wave (3). Kita menjangkakan Technology membuat kenaikan hingga 80.07 mata.

Technology

Apr 15, 2023 03:10 UTC
Bursa Malaysia Technology Index (Technology) dijangka akan membuat kenaikan untuk wave 3 of (3). Technology perlu memecahkan rintangan di 64.45 mata dan seterusnya 69.93 mata untuk membuktikan yang Technology dalam lima struktur impulsive wave (3). Kita menjangkakan Technology membuat kenaikan hingga 80.07 mata.

Sektor perkhidmatan kewangan ialah sektor kitaran kerana ianya bergantung kepada kesihatan ekonomi negara. Sektor ini boleh dibahagikan kepada bank dan bukan bank seperti insurans.

Financial Services

Apr 9, 2023 23:24 UTC
Bursa Malaysia Finance Index (Finance) dijangka akan berada dalam bearish mode untuk melengkapkan wave (C) of [2]. Finance perlu memecahkan paras sokongan 14662.59 mata untuk membuktikan Finance dalam fasa bearish mode untuk melanjutkan wave 3 of (C) of [2].

Financial Services

Apr 15, 2023 03:17 UTC
Bursa Malaysia Finance Index (Finance) masih tidak namyak membuat perubahan, Finance dijangka akan berada dalam bearish mode untuk melengkapkan wave (C) of [2]. Finance perlu memecahkan paras sokongan 14662.59 mata dan 11936.85 mata untuk membuktikan Finance dalam fasa bearish mode untuk melanjutkan wave (C) of [2]. Untuk swing, kita jangka Finance akan turun sehingga 10550.80 mata untuk wave [2].

Sektor hartanah dikategorikan sebagai sektor kitaran kerana ianya bergantung kepada keadaan ekonomi negara. Syarikat yang berada dalam sektor ini ialah broker atau agensi hartanah, pajak, pengurusan dan penyedia perkhidmatan nasihat hartanah.

Properties

Apr 2, 2023 13:23 UTC
Bursa Malaysia Properties Index (PROPERTIES) dijangkakan akan membuat kenaikan untuk wave [i] of 3. PROPERTIES perlu memecahkan rintangan di 743.10 mata untuk membuktikan PROPERTIES membentuk lima impulse wave untuk wave [i] of 3

Properties

Apr 15, 2023 06:09 UTC
Bursa Malaysia Properties Index (PROPERTIES) dijangkakan akan membuat kenaikan untuk wave [i] of 3. Kenaikan dalam lima struktur impulsive wave. PROPERTIES perlu memecahkan rintangan di 743.10 mata untuk membuktikan PROPERTIES membentuk lima impulse wave untuk wave [i] of 3.

Sektor pengangkutan & logistik ialah sektor kitaran kerana kebanyakkan bisnes pengangkutannya bergantung kepada ekonomi negara. Syarikat yang berada dalam sektor ini ialah syarikat yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan seperti logistik, pelabuhan, penerbangan dan pembekalan kurier.

Transportation

Apr 2, 2023 11:07 UTC
Bursa Malaysia Transportation & Logistic (TRANSPORTATION) dijangka akan membuat kenaikan untuk lima struktur impulsive wave of wave (1). Jika TRANSPORTATION dalam wave (1), maka ianya perlu dibuktikan dengan memecahkan rintangan 981.34 mata. Jika TRANPORTATION memecahkan sokongan 889.90 mata, kita akan jangka TRANSPORTAION akan terus membuat penurunan. Kesimpulannya, TRANSPORTATION masih lagi belum dijamin akan membuat kenaikan lima strukur impulsive wave.

Transportation

Apr 15, 2023 03:27 UTC
Bursa Malaysia Transportation & Logistic (TRANSPORTATION) naik untuk wave [iii] of 5 of (1). TRANSPORTATION dijangka akan terus membuat kenaikan untuk lima struktur impulsive wave of wave (1). Jika TRANSPORTATION dalam wave (1), maka ianya perlu dibuktikan dengan memecahkan rintangan 981.34 mata. Jika TRANPORTATION memecahkan sokongan 889.90 mata, kita akan jangka TRANSPORTATION akan terus membuat penurunan untuk melengkapkan wave 4. Secara asas, Elliott Wave Malaysia lebih cenderung melihat TRANSPORTATION akan membuat kenaikan lima strukur impulsive wave.

Syarikat yang berada dalam kategori ini merupakan syarikat media, peralatan telekomunikasi dan penyedia servis telekomunikasi.

Telecommunication

May 7, 2023 06:14 UTC
Bursa Malaysia Telecomunications & Media Index (TELECOM) dijangka naik untuk wave 3 selepas membuat bottom pada October 2022 pada paras 540.16. Untuk pembuktian TELECOM di dalam wave 3, TELECOM perlu untuk memecahkan rintangan pada paras 656.79.

Sektor ini merupakan sektor paling luas kerana merangkumi banyak subsektor. Syarikat yang berada dalam sektor ini terlibat dalam industri automobil, bahan binaan, besi, kimia, pembungkusan, perkayuan dan kejuruteraan & servis industri.

Industrial Products

Apr 9, 2023 13:27 UTC
Bursa Malaysia Industrial Products Index (INDUSTRIAL PRODUCTS) dijangka akan membuat penurunan untuk wave 3 of (C). Sekarang INDUSTRIAL PRODUCTS sudah memecahkan paras sokongan 166.69 mata untuk pembuktian INDUSTRIAL PRODUCTS masih dalam wave (C).

Industrial Products

Apr 15, 2023 03:30 UTC
Bursa Malaysia Industrial Products Index (INDUSTRIAL PRODUCTS) dijangka akan membuat penurunan untuk wave 3 of (C). Sekarang INDUSTRIAL PRODUCTS sudah memecahkan paras sokongan 166.69 mata untuk pembuktian INDUSTRIAL PRODUCTS masih dalam wave (C). Kemungkinan INDUSTRIAL PRODUCTS akan naik sedikit untuk membuat wave 2, tetapi ianya bersifat sementara. Elliott Wave Malaysia menjangkakan FINANCIAL PRODUCTS akan terus turun untuk membuat wave (C).

Sektor utiliti ialah sektor defensif kerana ianya merupakan keperluan asas harian. Syarikat yang berada dalam sektor ini menyediakan perkhidmatan elektrik, gas dan air.

Sektor penjagaan kesihatan ialah sektor defensif kerana ianya mendapat manfaat semasa krisis. Syarikat yang berada dalam kategori ini ialah syarikat yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan, produk kesihatan dan produk kegunaan hospital.

Heathcare

Apr 9, 2023 13:38 UTC
Bursa Malaysia Health Care Index (HEALTH) masih dalam fasa awal reversal. HEALTH baru membuat higher low dan dijangka akan terus membuat kenaikan untuk wave 3 of (1). JIka kita mahu HEALTH di dalam mode bullish, HEALTH perlu membuat kenaikan dan memecahkan paras kenaikan 3442.55 dan 4323.40 untuk membuktikan yang HEALTH dalam mode bullish.

Healthcare

Apr 15, 2023 03:32 UTC
Bursa Malaysia Health Care Index (HEALTH) masih dalam fasa awal reversal. Sama seperti jangkaan minggu lepas. HEALTH baru membuat higher low dan dijangka akan terus membuat kenaikan untuk wave 3 of (1). JIka kita mahu HEALTH di dalam mode bullish, HEALTH perlu membuat kenaikan dan memecahkan paras kenaikan 3442.55 dan 4323.40 untuk membuktikan yang HEALTH dalam mode bullish.

Sektor REIT ialah sektor kitaran kerana ianya bergantung kepada keadaan ekonomi negara. Sektor ini melibatkan saham hartanah komersial yang diuruskan oleh pemaju hartanah. Keuntungan pelaburan syarikat dalam sektor ini diperolehi menerusi hasil sewa dan caj pengurusan hartanah.

REIT

Apr 9, 2023 23:28 UTC
Bursa Malaysia REIT Index (REIT) dijangka akan membuat kenaikan untuk wave (iii) of [iii]. REIT perlu untuk naik dan memecahkan paras rintangan pada 831.81 mata untuk membuktikan REIT di dalam impulsive wave of [iii].

REIT

Apr 15, 2023 03:39 UTC
Bursa Malaysia REIT Index (REIT) dijangka akan membuat kenaikan untuk wave (iii) of [iii] sama seperti minggu lepas. REIT perlu memecahkan paras rintangan pada 831.81 mata untuk membuktikan REIT di dalam impulsive wave of [iii]. Jangkaan awal REIT adalah pada paras 903.96 mata jika berjaya memecahkan paras rintangan 831.81 mata.