Elliott Wave Malaysia

FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI)

Analisis Financial Times Stock Exchange Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index.

Mewakili pergerakan harga prestasi 30 saham syarikat terbesar di Malaysia (blue chips) berdasarkan permodalan pasaran (market capitalization). FBM KLCI merupakan kayu ukur utama yang digunakan oleh para pelabur untuk menentukan hala tuju Bursa Malaysia.

FBMKLCI

Apr 1, 2023 11:59 UTC
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index (FBMKLCI) dijangka akan meneruskan penurunan mata untuk wave v of (iii). Untuk pembuktian FBMKLCI berada dalam wave v of (iii), FBMKLCI perlu memecahkan sokongan 1391.51 mata. Jika ini berlaku, Elliott Wave Malaysia menjangka FBMKLCI akan terus membuat penurunan sehingga 1383.86 mata dan seterusnya kepada 1355.45 mata. Kesimpulannya, FBM KLCI dijangkakan akan terus membuat penurunan untuk jangka masa harian. Rajaie Halim, CEWA

FBMKLCI

Apr 14, 2023 12:58 UTC
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index (FBMKLCI) dijangka akan naik untuk sementara waktu untuk wave iv of (iii). Jangkaan kenaikan adalah pada paras 1433.63 sehingga 1446.77 mata. Selepas wave iv of (iii) sipa, FBM KLCI akan meneruskan penurunan mata untuk wave v of (iii). Untuk pembuktian FBMKLCI berada dalam wave v of (iii), FBMKLCI perlu memecahkan sokongan 1391.51 mata. Jika ini berlaku, Elliott Wave Malaysia menjangka FBMKLCI akan terus membuat penurunan sehingga 1391.16 mata dan seterusnya kepada 1362.75 mata. Kesimpulannya, FBM KLCI dijangkakan akan terus membuat penurunan untuk jangka masa harian. Rajaie Halim, CEWA

FBMKLCI

Apr 28, 2023 23:22 UTC
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index (FBMKLCI) akan meneruskan penurunan mata untuk wave v of (iii). Untuk pembuktian FBMKLCI berada dalam wave v of (iii), FBMKLCI perlu memecahkan sokongan pada aras 1391.51 mata. Jika ini berlaku, Elliott Wave Malaysia menjangka FBMKLCI akan terus membuat penurunan sehingga paras 1391.16 mata dan seterusnya kepada paras 1362.75 mata. Kesimpulannya, FBM KLCI dijangkakan akan terus membuat penurunan untuk jangka masa harian sehingga wave (v) selesai. Rajaie Halim, CEWA