Elliott Wave Malaysia

Bursa Malaysia Transportation & Logistic (TRANSPORTATION) naik untuk wave [iii] of 5 of (1). TRANSPORTATION dijangka akan terus membuat kenaikan untuk lima struktur impulsive wave of wave (1). Jika TRANSPORTATION dalam wave (1), maka ianya perlu dibuktikan dengan memecahkan rintangan 981.34 mata. Jika TRANPORTATION memecahkan sokongan 889.90 mata, kita akan jangka TRANSPORTATION akan terus membuat penurunan untuk melengkapkan wave 4. Secara asas, Elliott Wave Malaysia lebih cenderung melihat TRANSPORTATION akan membuat kenaikan lima strukur impulsive wave.