Elliott Wave Malaysia

Bursa Malaysia Transportation & Logistic (TRANSPORTATION) dijangka akan membuat kenaikan untuk lima struktur impulsive wave of wave (1). Jika TRANSPORTATION dalam wave (1), maka ianya perlu dibuktikan dengan memecahkan rintangan 981.34 mata. Jika TRANPORTATION memecahkan sokongan 889.90 mata, kita akan jangka TRANSPORTAION akan terus membuat penurunan. Kesimpulannya, TRANSPORTATION masih lagi belum dijamin akan membuat kenaikan lima strukur impulsive wave.